top of page

ניקוי מערכת תיבת הגה ומעברי השמן הידראולי 

יד אוחזת בהגה

מהי החשיבות של ניקוי מערכת תיבת ההגה ברכב?

תיבת הגה ברכב מאפשרת שליטה נוחה בהיגוי כביש, תמרון וחניה. להיגוי תפקיד חשוב בשמירה על בטיחות הנסיעה. השמן ההידראולי במערכת הגה הכוח מגיע לטמפרטורה גבוהה ולחץ מוגבר. מצבים אלו גורמים לכך שהשמן מאבד לאורך זמן את חלק מתכונותיו ומפסיק לתת למכלולי ההגה את הסיכוך הנדרש. כתוצאה מכך נשחקים ונפגמים מסרק ההגה והחלקים הנלווים.

כיצד נראית מערכת ההיגוי מבפנים

הפתרון: טיפול תקופתי למערכת ההיגוי

 

בשיטת  ATS אנחנו מבצעים ניקוי וטיפול יסודי במערכת הגה הכוח.

"מערכת הגה כח תקינה משפרת את ביטחות הנסיעה!"

חיסכון בעתיד:

מניעת כניסות מיותרות למוסך.
שמירה על משאבת הגה,תיבת הגה ומערכת ההידראולית.
חסכון של אלפי שקלים בתיקון ושיפוץ תבת הגה,משאבת הגה וצנרת המערכת

תוצאות צפויות:

  • מניעת תקלות מיותרות והוצאות על חלפי היגוי.

  • שמירה על היגוי קל (במקום "הגה קשה").

  • יצירת שכבת הגנה השומרת על אטמי השמן ובכך מונע נזילות מהמערכת.

bottom of page