ניקוי פנים הרכב (רכב פרטי) - CL05
ניקוי פנים הרכב (סטיישן,4X4) - 

CL06

ניקוי מערכת יניקת אוויר (מנוע עד 2.0) - CL1020
ניקוי מערכת יניקת אוויר (מנוע עד 2.0 דיזל) - CL1020D
ניקוי מערכת יניקת אוויר (מנוע מעל 2.0) - CL1031
ניקוי מערכת יניקת אוויר (מנוע מעל 2.0 דיזל) - CL1031D
ניקוי מערכת דלק (מנוע עד 2.0 דיזל) - CL2020D
ניקוי מערכת דלק (מנוע מעל 3.0) - CL2031
ניקוי מערכת דלק (מנוע מעל 3.0 דיזל) - CL2031D
ניקוי ומילוי שמן בגיר אוטומטי (רכב פרטי) - CL30
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
ניקוי ומילוי שמן בגיר אוטומטי (4X4, מסחרי) - CL30D
ניקוי ומילוי שמן בגיר ידני (רכב פרטי) - CL30M
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
ניקוי ומילוי שמן בגיר ידני (4X4, מסחרי) - CL30MD
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
ניקוי מערכת קירור (רכב פרטי, 4 צילנדר) - CL40
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
ניקוי מערכת קירור (4X4 דיזל) - CL40D
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
ניקוי והוצאת בוצה מהמנוע (רכב פרטי, 4 צילנדר) - CL50
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
ניקוי והוצאת בוצה מהמנוע (רכב פרטי\מסחרי קטן דיזל) - CL50D
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
ניקוי ומילוי שמן הגה הידראולי (רכב פרטי) - CL60
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן
ניקוי ומילוי שמן הגה הידראולי (4X4, מסחרי קטן) - CL60D
*המחיר לא כולל שמנים ונוזלים - המחיר משתנה לפי הנחיות יצרן

המחירים לא כוללים מע"מ

03-6242261 שלוחה 3

ניתן לתאם בטלפון

1/7