top of page

ניקוי גיר אוטומטי, מערכת השמן ומכלולים פנימיים

טכנאי ניקוי מערכות רכב בפעולה
הדמייה של מערכת תיבת הילוכית

יתרונות

· הארכת אורך חיי המכלל
· העברת הילוכים חלקה.

מהי החשיבות של ניקוי תיבת ההילוכים האוטומטית ברכב?

תיבת ההילוכים האוטומטית היא חלק רגיש ויקר בפעולת הרכב. היא מחייבת טיפול והחלפת שמנים תקופתית, בדומה להחלפת שמן במנוע, נזק בתיבת ההילוכים כרוך בטיפול מורכב וחלפים יקרים.
הטיפול המקובל בתיבת הילוכים אוטומטית מתבצע על ידי ניקוז השמן הנמצא באגן ההילוכים. בניקוז סטנדרטי זה מטופלים בפועל רק כ - 30%- 40% מהשמן הנמצא בתיבה.
טיפול סטנדרטי זה מותיר "בוצה", אשר מקורה בשחיקת דסקיות ההפרדה, ומשקעי גרגירי מתכת על חלקי תיבת ההילוכים.
הבעיה בטיפול הסטנדרטי היא שלמעשה מוסיפים רק בין 30% - 40% שמן חדש, במקרה הטוב והוא מתערבב עם השמן הישן אשר כבר איבד מתכונותיו הכימו-דינאמיות המקוריות.

מהי התדירות המומלצת לכלל הטיפולים?

* לרכב פרטי הטיפול מומלץ כל 60,000 80,000- ק"מ או כל שנתיים,
* למשאיות כל 90,000 ק"מ או כל שנתיים

פתרון: ניקוי תיבת ההילוכים האוטומטית

בשיטת A T S  אנחנו מבצעים ניקוי יסודי של תיבת ההילוכים האוטומטית בשיטת הדיאליזה, ללא פירוק של אגן השמן:
1. ניקוז של כ-98% אחוזים מהנוזלים, הבוצה והמשקעים.
2. ניקוי באמצעות מכונה וחומר מיוחד, מנקה את דסקיות ההפרדה, מעברי השמן , אגן השמן ומכלולי 'מוח הבקרה' של תיבת ההילוכים.

חיסכון בעתיד:

מניעת הכניסה למוסכים.
שמירה על מכללי תיבת הילוכים.
חסכון של אלפי שקלים בתיקון ובשיפוץ תיבת הילוכים.

תוצאות צפויות:

העברת הילוכים חלקה.
הפחתת רעשים ושחיקה.

bottom of page