top of page

ניקוי רדיאטורים ומערכת קירור וחימום במנוע

מהי החשיבות של ניקוי מערכת הקירור ברכב?

מערכת הקירור מתוכננת להעביר באופן סגור (סִירְקוּלַצְיָה) את נוזל הקירור לכל חלקי המנוע וגם למצנן המשני המיועד לחימום תא הנוסעים.

הבעיות הנפוצות במערכת הקירור/חימום, הן יצירת משקעים (קורוזיה) הסותמים את המצנן (רדיאטור) החוסמים את צינורות העברת הנוזל במערכת.

תופעות אלו גורמות להעלת הלחץ בצינורות הגומי ולא אחת גורמות לבקיעת צינור ולפריצת נוזל הקירור החוצה. לחץ זה גם גורם נזק למצננים עצמם: הקורוזיה במערכת הקירור גורמת להתחממות המנוע, עד כדי השבתת הרכב.

הדמייה של מערכת קירור ברכב
שרטוט הממחיש את אופן פעולת מערכת הקירור המנוע והמצנן
כיצד נראים פתחי  מערכת הקירור לפני ואחרי הניקוי

פתרון: ניקוי תקופתי למערכת הקירור

מהי התדירות המומלצת לכל טיפול?

  • רכב פרטי הטיפול מומלץ כל 50,000 ק"מ או כל שנתיים,

  • למשאיות כל 90,000 ק"מ או כל שנתיים,

  • לגנראטורים ולמלגזות קטנות כל 1,500 שעות עבודה או כל שנה.

חיסכון בעתיד:

מניעת כניסות מיותרות למוסך.
חסכון של אלפי שקלים בהחלפת מצנן,משאבת מים וצנרת.
ומניעת צורך בשיפוץ ראש או מנוע כתוצאה מחום יתר

בשיטת A T S  אנחנו מבצעים טיפול יסודי במערכת הקירור בשיטת הדיאליזה:

  • ניקוז המשקעים והאבנית החוצה מהמערכת ומהמצנן הראשי.

  • טיפול מלא במצנן המשני.

  • הוספת נוזל קירור למערכת.

זרימה טובה של נוזל הקירור במערכת, משפרת את פיזור החום, מורידה את טמפ' המים ושומרת על תפקוד המערכת לאורך זמן.

"מערכת קירור תקינה, תאריך את חיי המנוע"

bottom of page