top of page

ניקוי בוצה במנוע ומכלולים במערכת השמן 

כיצד נראה מנוע מבפנים
המחשה של פעולת הניקוי בתוך המנוע

יתרונות

· עבודת מנוע שקטה

· הפחתת שחיקת בוכנות המנוע

· שמירה על מכלולי המנוע 

מהי חשיבותה של ניקוי מערכת השמן במנוע הרכב?

שמן הוא הגורם החשוב ביותר במנוע – הוא מגן על המנוע ושומר על פעילותו התקינה. החלפת השמנים מסננים במועדם מונעת תקלות מיותרות ברכב ושומרת על חיי המנוע.

פתרון: ניקוי ושטיפת פנים המנוע

בשיטת ATS אנחנו מנקזים שמנים ישנים ממערכת השמן, מנקים את אגן השמן ומסירים ממנו בוצה ומשקעים אחרים. השמנים אותם אנו מוסיפים הם שמנים איכותיים המונעים שחיקה של החלקים הנעים במנוע.

תוצאות צפויות:

מהי התדירות המומלצת לכלל הטיפולים?

* לרכב פרטי הטיפול מומלץ כל 50,000 ק"מ או כל שנתיים,

* למשאיות כל 90,000  ק"מ או כל שנתיים,

* לגנראטורים ולמלגזות קטנות כל 1,500 ש' עבודה או כל שנה.

הפחתה ברעשי המנוע.
עלייה בביצועי המנוע.
שיפור בפליטת מזהמים לאוויר (מסייע בבדיקות רכב שנתית).

לאחר טיפול מומלץ להשתמש
בחומר מפחית שחיקת חלקים
נעים במנוע.

bottom of page