top of page

ניקוי מערכת יניקת אוויר ובית מצערת 

מערכת הניקוי

יתרונות

· חסכון בדלק

· הפחתת זיהום האוויר הנפלט מהרכב

· שמירה על מכלולי וחיישני המנוע

מהי החשיבות של מערכת יניקית האוויר ברכב?

מערכת יניקת אוויר

לשם שריפת הדלק והנעת הבוכנות צריך המנוע אוויר. כדי למנוע את סתימת מערכת יניקת האוויר בלכלוך, תיכננו  היצרנים מסנן (פילטר) אוויר אשר תפקידו לסנן את האוויר הנשאב מבחוץ.  המסנן מוֹנע את כניסתם של חלקיקי אבק ומרחפים אחרים לתאי השריפה של המנוע. מסנן האוויר מתמודד במרבית ימות השנה, עם כמות גדולה של אבק באוויר.
על אף פעילות המסנן, חודרים למערכת יניקת האוויר חלקיקים המצטברים על דפנות המערכת, על בית  המצערת, על מד כמות-האוויר, על חיישן האוויר ועל שאר הרכיבים.
כתוצאה מכך, כמות האוויר המגיעה למנוע קטנה מהכמות המתוכננת הרצויה, ופעילותם של רכיבי המערכת נפגמת. התופעה גורמת לפעולה לקויה של המנוע המתבטאת בצריכת דלק מוגברת ופליטת מזהמים חריגה לאוויר.

מצערת הזרקת דלק

תוצאות צפויות:

הפחתה בצריכת דלק בשיעור של 5% - 12%.

לשפר את הפליטה (בדיקה שנתית של כלי רכב עוזרת).

להגדיל את ביצועי מנוע.

פתרון: ניקוי תקופתי של מערכת צריכת האוויר.

בשיטת A T S אנחנו מבצעים ניקוי יסודי של מערכת היניקה: הסרת משקעים, שחרור שסתומי  EGR ושסתומי יניקה, והסרת פיח וחלקיקים.

"מחקרים הראו כי הזרקת דלק נקייה, עם מערכת יניקת אוויר נקייה, יכולה להביא לחיסכון  רב בצריכת דלק"

חיסכון בעתיד:

· מניעת כניסה מיותרת למוסכי שרות.

· חיסכון בשמירה על מצערת מקורית שאין צורך להחליפה במחיר יקר.

 

bottom of page